رگال رپتور موتور

این موتور توسط تیم پرشین رایدرز طراحی و ساخته شده است،آنها به دنبال یک کیت اگزوز با کیفیت دست ساز بودند که با مراجعه به ما اگزوز های دستساز برای این موتور طراحی و ساخته شد .

همچنین برای محافظت از ایربراش روی باک بدنه با 2 لایه از سرامیک کارپرو سرامیک شد.

بر روی لوله های اگزوز به علت محافظت از پاها و جلوگیری از برخورد پا با لوله های اگزوز ،نوار نسوز اگزوز روی آن کشیده شد.

fa_IRPersian